การพิจารณากลั่นกรองคณะกรรมาธิการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเคราะห์ของสถาบันการเงินที่หลักทรัพย์ภัทรกล่าวว่าเนื่องจากไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะเสียงข้างมากในรัฐสภาจึงมีความไม่แน่นอนเพราะไม่มีใครรู้ว่าพรรคใดจะจัดตั้งรัฐบาลหรือใครจะเป็นนายกรัฐมนตรี ในอดีตเราจะรู้ทันทีหลังการเลือกตั้งว่ารัฐบาลจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร เขากล่าวพร้อมเสริมว่าในครั้งนี้ไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งมีที่นั่งเพียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียว

คณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 พฤษภาคมปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดความไม่แน่นอนก็คือวุฒิสมาชิก พวกเขาจะเป็นใครและพวกเขาจะลงคะแนนอย่างไรในเวลาต่อมา พิพัฒน์กล่าวควรประกาศรายชื่อวุฒิสมาชิกใหม่ในวันที่ 12 พฤษภาคมในขณะเดียวกัน EC อาจตัดสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางส่วนซึ่งนำไปสู่การเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งบางแห่งรวมถึงประชาชนอาจต้องการพิจารณากลั่นกรองคณะกรรมาธิการ

admin Author